Prof. Dr. Adnan KAHİL (MAKEDONYA)

"Göçlerin Ardından Makedonya'da Osmanlı Eserleri"

Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN (TÜRKİYE / Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi)

"Balkanlarda Türk Dil Varlığı"

Doç. Dr. Rıdvan CANIM (TÜRKİYE / Trakya Üniversitesi Balkan Arş. Ens. Md.)

"Slaytlarla Osmanlı Sonrası Balkanlarda Türk Kültür Varlığı"

Yrd. Doç. Dr. Aşkın KOYUNCU (TÜRKİYE / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) 

"Osmanlı Döneminde Balkan Hıristiyanlarının Mühtedilere Bakışı ve Potur Teriminin Anlamı"

Yrd. Doç. Dr. Tevfik SÜTCÜ (TÜRKİYE / Namık Kemal Üniversitesi)

"Zağra Müftüsünün Hatıraları'nda Balkan Savaşı Acıları"

Yrd. Doç. Dr. Sevim HACIOĞLU (TÜRKİYE / Kırklareli Üniversitesi)

"Bulgaristan'dan 1989 Zorunlu Göçünün Yıldönümü Vesilesiyle Bazı Değerlendirmeler"

Yrd. Doç. Dr. Mithat ATABAY (TÜRKİYE / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

"Cumhuriyet Döneminde Balkanlardan Çanakkale'ye Göçler"

Yrd. Doç. Dr. Uğur ALTUĞ (TÜRKİYE / Namık Kemal Üniversitesi)

"Balkanlarda İlk Osmanlı Kolanizasyonları"

Dr. Nevval KONUK (TÜRKİYE / Gazi Üniversitesi )

"Mübadele Sonrası Yunanistan'daki Osmanlı Eserleri"

Dr. Elvin HASAN (MAKEDONYA )

"Balkan Savaşları Sonrasında Makedonya'da Türkçe Eğitim"

Öğr. Gör. Nuran KOLTUK (TÜRKİYE / Namık Kemal Üniversitesi)

"İttifaktan İhtilafa: İkinci Balkan Savaşı ve Osmanlı Belgelerindeki Yankıları"

Öğr. Gör. Ahmet ALTAY (TÜRKİYE / Kırklareli Üniversitesi)

"Türkiye'den Bulgaristan'a Hazin Bir Göç Hikayesi: Bulgaristan Aziz Kiril ve     Methodius Ulusal Kütüphanesi'nde Bulunan Osmanlı Arşiv Belgeleri"

Mehmet SEREZ (TÜRKİYE/Araştırmacı-Yazar)

"Tekirdağ ve Çevresine Mübadele ile Gelenler"

Öğr. Gör. Metin BOŞNAK  (BOSNA-HERSEK Sarayevo Üniversitesi )

"Allı Turnam Bizim Ele Varırsan: Osmanlı Bosna'dan Koparken, Osmanlı'dan Kopanlar"

Enes İBRAHİM (MAKEDONYA / Milletvekili)

"Makedonya'da Türk Siyasi Hareketleri"

Yrd. Doç. Dr. Ünal ŞENEL  (İZMİR / Katip Çelebi Üniversitesi)

"Kemal Vatan'ın Hatıralarında Makedonya'dan Göç"

Ahmet METE (YUNANİSTAN / İskeçe)

''Balkanlarda kalan Türk Toplumlarından Batı Trakya Müslüman Turk Azınlığının Son Durumu ve Sorunları.'' 

Rıdvan MOLLAİSA (YUNANİSTAN / Gümülcine Belediye Başkan Yardımcısı)

"Gümülcine 1933 Şehir Planı ve Vakıf Arazileri"

Ferhat DERVİŞ (KOSOVA / Eğitimci)

"Prizrenli mi, Nişlimiyim ben !"

Gülten ABDULA (ROMANYA / Edebiyatçı)

 "Dünya Küreselleşmesinin Gölgesinde Romanya ve Aşağıtuna Avrupa Bölgesinde Geçmişten Bugüne Türk Kültürel Varlıklarını Canlandırma ve Koruma Mücadelesi"

Nurten REMZİ (BULGARİSTAN / Şumnu Türk Kültür Evi Başkanı-Yazar)

"Göç Çığlıkları...Yaşanan Olaylar,Hatıralar"

Mehmet TÜRKER (BULGARİSTAN)

"1989 Güçünün Bulgaristan Türkleri Edebiyatına Yansıması" 

Süheyl ÇOBANOĞLU (TÜRKİYE / Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Bşk. Vekili)

"Aldatmayla Örtülen Yunan Yayılması"

Özcan PEHLİVANOĞLU (TÜRKİYE / Rubafed 1. Dönem Gnl. Bşk./Araştırmacı -Yazar)

"Balkan Göçlerinin Türkiye'nin Siyasal,Sosyal,Kültürel ve İktisadi Hayata Etkileri"