Sempozyum Balkan coğrafyasında yer alan ve Osmanlı Devleti ile tarihsel birliği bulunan kültürleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bunun için Balkanlarda yer alan çeşitli kültürler, yeni kurulan devletler, kültürel miras ve tarihi süreç sempozyum konuları içerisinde akademik bir disiplin içerisinde yer alacaktır. Sempozyum sonrası yapılan çalışmaların bir kitap haline getirilmesi planlanmaktadır.