Sempozyum'un konusu Balkanlar ve bu coğrafyadan yapılan göçler ile ilgili olup her hangi bir tarih sınırlandırması bulunmamaktadır. 

  • Balkan Tarihi
  • Balkan Şehirlerinde Osmanlı Kültürü
  • Osmanlı Devleti'nin Balkanlar üzerindeki yönetim anlayışı
  • Balkan Savaşları
  • Bölgeden anavatana yapılan göçler
  • Osmanlı Devleti'nin bölgeden çekilmesinden sonra bölgede kalan halkın hukuki ve siyasi haklarının korunması
  • Balkanlarda kurulan vakıf, cami vs.